Meiltä voit tilata toimintaterapeutin tekemän arviointikokonaisuuden. Arviointi sisältää tilanteen ja ongelmien kartoituksen, lapsen havainnoinnin kotona ja/tai päiväkodissa tai koulussa. Arvioinnissa voidaan tarpeen mukaan käyttää myös sopivia testejä.
Arvioinnista kirjoitetaan kirjallinen palaute arvioinnin tilaajalle. Lapsen vanhemmat saavat suullisen palautteen, ohjeita ja vinkkejä arkeen. Arviointiin kuuluu seuranta ja tarpeen mukaan ohjaus jatkotoimenpiteita varten.

 

Voit valita kolmesta erilaisesta arviointikokonaisuudesta sopivan. 
  1. OHITUSKAISTA (C) – arviointi kiireelliseen tilanteeseen ja jonojen purkuun
  2. NAVIGAATTORI – neuvontaan ja ohjaukseen painottunut arviointi
  3. PIIRTURI – laaja toimintakyvyn arviointi
Arviointi ja ohjaus pyrkivät vastaamaan:
  • onko syytä hakeutua tarkempiin (lääketieteellisiin) tutkimuksiin
  • millaisissa tilanteissa lapsen ongelmat esiintyvät ja mikä niihin vaikuttaa
  • miten lasta voi auttaa
  • miten ympäristöä voi muuttaa
  • miten voisi toimia eri tavoin, jotta arki sujuisi paremmin
Toimintaterapeutilla on käytössään keinoja, joilla perhe ja lapsi voivat  tukea lapsen kehitystä ja mahdollistaa onnellisen arjen toteutumisen. Jos emme pysty auttamaan, ohjaamme lapsen perhettä löytämään oikean jatkotutkimus- tai neuvontapaikan.