Toimintaterapeutilla on käytössään keinoja vaikuttaa lapsen mahdollisuuksiin osallistua arjen toimintaan. Toimintaterapeutti:
  • ohjaa, neuvoo ja opettaa uusia tapoja toimia niin, että lapsi onnistuu ja kehittyy
  • muokkaa lapsen ympäristöä, jotta lapsen olisi omana itsenään ja omilla taidoillaan helpompi toimia siellä
  • vaikuttaa lapsen taitojen kehittymiseen harjoittelemalla asioita arjessa ja terapiahetkien aikana
  • tunnistaa lapsen hankaluuksien taustalla vaikuttavat asiat ja pyrkiä vaikuttamaan niihin
  • auttaa harrastusten löytämisessä ja kokeilla niitä yhdessä lapsen ja/tai perheen kanssa
  • tarjoaa asiantuntemustaan leikki- ja pelivälineiden sekä erilaisten apuvälineiden valinnassa
Toimintaterapia on kuntoutusta, jossa uskotaan ihmisen kykyyn itse vaikuttaa hyvinvointiinsa ja terveyteensä. Toimintaterapiassa arvioidaan tavoitteen saavuttamista ja terapian tuloksellisuutta erilaisin arviointimenetelmin ja mittarein.
Onnellisuuteen tarvitaan tekemistä, toivoa ja tavoitteita. Siihen tarvitaan myös ihmisiä, jotka välittävät ja pitävät huolta. Onnellisuus on tärkein yksittäinen mittari, jolla ihmisen hyvinvointia voidaan arvioida.
Pidämme työssämme tärkeänä luotettavin arviointimenetelmien tuottamaa tietoa, mutta myös ihmisen itsensä kokemaa laadullista tietoa.
Toimintaterapeutti on terveysalan asiantuntija, joka ammattina Suomessa on ollut tunnettu 1950-luvulta lähtien. Silloin toimintaterapeutit työskentelivät sairaaloissa ja parantoloissa ohjaten potilaille mielekästä ja kuntouttavaa toimintaa kuten puutarhatöitä tai askartelua. Vuosikymmenien aikana on siirrytty ihmisen ”korjaamisesta” ihmisen toimintakykyyn ja osallistumiseen vaikuttamiseen. Lähelle ihmisen arkea, lähelle ihmistä ja yhteisiä hyvään elämään johtavia oivalluksia.

http://www.toimintaterapeuttiliitto.fi/site/assets/files/1115/toi_ydinviesti.pdf