Lapsen toimintaterapia voi käynnistyä monella eri tavalla. Usein lapsen toimintaterapiajaksoa edeltävät laajat lastenneurologian tai lastenpsykiatrian tutkimukset. Toisinaan koululääkäri tai oma terveyskeskuslääkäri voi ohjata lapsen toimintaterapiaan.
On tavallista, että lapsen yksilöllinen toimintaterapia toteutuu kerran viikossa, 60 minuuttia kerrallaan ja yhteensä 15 – 45 kertaa vuodessa. Osa kerroista toteutuu vanhempien ohjauksena sekä työskentelynä lapsen päivähoidon, koulun, muiden terapeuttien ja työntekijöiden kanssa.
Hyödynnämme toimintaterapiaa toteuttaessamme erilaisia toimintaterapian teorioita ja lähetysmistapoja kuten Sensorisen Integraation teoriaa ja terapiaa, , neuropsykiatrista valmennusta (NEPSY). Käytämme kommunikaation apuna kuvia, piirtämistä ja tukiviittomia.
Lapsen toimintaterapiaa voi toteutua virikkeisessä terapiatilassa Piippukadulla tai se voi toteutua lapsen päiväkodissa, koulussa, kotona, harrastuksissa, pihalla.Toimintaterapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa.

Toteutamme koira-avusteista toimintaterapiaa, josta saat lisätietoa alla olevasta linkistä sekä Nea Kolehmaiselta.

http://www.kasvatus-kuntoutuskoirat.fi/kasvatus-ja-kuntoutustyo/

Meillä on välineet myös turvalliseen etäkuntoutukseen, jotka auttavat meitä pysymään mukana lapsen arjessa välimatkoista huolimatta.

Meistä sanottua

Kävimme tutustumassa tiloihinne ja kerroit upeasti toimintaterapiasta ja mitä se pitää sisällään. Puheestasi huokui kunnioitus ja ihmisläheisyys, joka teki minuun vaikutuksen.

- Toimintaterapian opiskelija / JAMK

Lue lisää asiakkaidemme kokemuksia

Meistä sanottua

Olemme tyytyväisiä, että meidän kunnan lapset saivat toimintaterapeutin tekemän arviointikokonaisuuden niin nopeasti. Meillä kun ei täällä ole omaa toimintaterapeuttia.

- Lääkäri / Keskisuomalainen kunta

Lue lisää asiakkaidemme kokemuksia

Meistä sanottua

Toimintaterapiassa on kiva leikkiä majaleikkiä. Saat käydä vieläkin mun luona.

- Lapsi 5 vuotta

Lue lisää asiakkaidemme kokemuksia

Meistä sanottua

Olimme tyytyväisiä kun toimintaterapia vihdoin alkoi. Tuntui, että nyt asiat menevät eteenpäin. Joku tarttuu asioihin ja auttaa lasta.

- Lapsen vanhemmat

Lue lisää asiakkaidemme kokemuksia

Meistä sanottua

Yhteistyö toimintaterapeutin kanssa on ollut hauskaa. Olen oppinut monia juttuja häneltä kun olemme tehneet yhteisterapiaa. Olemme olleet hyvä tiimi ja saaneet paljon aikaan ja luoneet lapseen hyvän suhteen.

- Musiikkiterapeutti

Lue lisää asiakkaidemme kokemuksia

Meistä sanottua

Haluamme ostaa teiltä toimintaterapiaa, koska teillä on osaamista ja kokemusta.

- Julkisen terveydenhuollon edustaja

Lue lisää asiakkaidemme kokemuksia

Meistä sanottua

Palvelu on syntynyt ja kehittynyt todellisesta tarpeesta. Juuri tällaisia erikoisosaamista omaavia, tietyn asian hyvin osaavia yrityksiä tarvitaan tulevaisuudessa.

- Kasvu Open Tulevaisuuden Sairaala - 2016 palaute

Lue lisää asiakkaidemme kokemuksia

Meistä sanottua

Olen saanut paljon tietoa lapsesta. Olemme miettineet yhdessä lapsen tavoitteita niin, että ne sopivat sekä kouluun että terapiaan. Olen voinut kertoa, millaiset oppimisen tavoitteet lapsella on. Terapeutti on ollut myös mukana tunneilla ja antanut vinkkejä kuinka lapsen kanssa on hyvä toimia.

- Erityisopettaja / Jyväskylän kaupunki

Lue lisää asiakkaidemme kokemuksia

Meistä sanottua

Keski-Suomen vanhin, pisimpään toiminut kasvava ja kehittyvä alan yritys. Toimintaterapeutti Tarja Nieminen on rekisteröity 16.3.1994 ja Jyväskylän toimintaterapia Oy 11.4.2000. Tänä vuonna on siis 25 v juhlavuosi!

- Tarja - onnellinen yrittäjä

Lue lisää asiakkaidemme kokemuksia